fotografia ślubna

556 – Georg Fabricius zauważył, że chlorek srebra zaczernia się pod wpływem promieni słonecznych.
1724 – światłoczułość azotanu srebra zaobserwował Johann Heinrich Schulze.http://fokus.com.pl
1725 – w Halle Johann Heinrich Schulze uzyskał pierwsze danie odwzorowanie obrazu na emulsji światłoczułej sporządzonej spośród chlorku srebra na podkładzie z białej kredy.
Spreparowana stosownie kreda posłużyła w charakterze tworzywo mająca umożliwić w miarę równomierne wierzch materiału podkładowego emulsją. Jak obrazu do odwzorowania użył nieprzeźroczystego materiału, w którym wyciął szablony. Odtąd naświetlał emulsję na słońcu przy użyciu te szablony. W ten tryb uzyskał największej rangi, wszelako nie dający się coraz zarejestrować, obraz fotograficzny.
1826 względnie 1827 – powstała pierwsza fotka, stworzona z wykorzystaniem Francuza Josepha-Nicéphore’a Niepcego na wypolerowanej płycie metalowej
Jako substancję światłoczułą wykorzystał on Murzyn syryjski – relacje bitumiczne wytworzone z ropy naftowej. Otrzymane za sprawą niego abolicja było niemniej wielce niedoskonałe.
1839 – rok uznawany w ciągu właściwą datę wynalezienia fotografii. Karaczan Louis Jacques Daguerre zademonstrował Akademii Francuskiej dymisja fotograficzne otrzymane na warstewce jodku srebra, powstałej w wyniku działania pary jodu na wypolerowaną płytę miedzianą pokrytą srebrem.
Metoda Daguerre’a, zwana odkąd nazwiska twórcy dagerotypią, pozwalała na otrzymanie poprawnego zdjęcia, ale lecz w jednym egzemplarzu, bowiem utworzony na płytce obraz był od chwili razu obrazem pozytywowym.
w tym samym czasie nad otrzymywaniem obrazów tworzonych przy użyciu światło pracował angielski naukowiec William Henry Fox Talbot.
Naświetlając w ciemni optycznej papier powleczony jodkiem srebra uzyskał jego osoba – po wywołaniu kwasem galusowym – dzieło malarskie negatywowy, w którym jasnym miejscom fotografowanego przedmiotu odpowiadał bambus strąt srebra. Następnie, naświetlając za pośrednictwem ów minus arkusz papieru osłonięty warstewką chlorku srebra, otrzymywał dzieło malarskie pozytywowy w dowolnej liczbie odbitek.
1839 – John Herschel na definicja procesu opracowanego przy użyciu Talbota wprowadził pora fotografia.
Technika fotografii rozwijała się odkąd tego momentu niesłychanie ekspresowo. W tej chwili wkrótce niedbały srebrne albo arkusze papieru zastąpiono płytkami szklanymi powleczonymi warstwą światłoczułą. Krótki te preparowano tuż poprzednio wykonaniem zdjęcia, co wymagało przenośnej ciemni fotograficznej, w której jest dozwolone było przekuć w czyn tego zabiegu.

1861 – fizykowi Jamesowi Clerkowi Maxwellowi udało się utrzymywać się pierwszą trwałą fotografię barwną.
1907 – bracia Lumière wprowadzili na bazar pierwsze danie płyty aż do fotografii barwnej, Autochrome. ówczesny one wyprodukowane na bazie barwionej skrobi ziemniaczanej.
1935 – wprowadzono aż do sprzedaży naczelny współczesny trójwarstwowy celuloid chromatyczny – Kodachrome.
większość współczesnych filmów barwnych, nie licząc Kodachrome, wykorzystuje technologię stworzoną gwoli filmu Agfacolor w 1936.
od 1963 – jest będący w dyspozycji fotografia ślubnanatychmiastowy materiał chromatyczny firmy Polaroid Corporation.
Fotografia pojawiła się na ziemiach polskich obecnie w roku 1839, kiedy owo Gazeta Warszawski wydrukował anons firmy Fraget oferującej aparaty aż do dagerotypii. Dwanaście miesięcy dalej w Poznaniu tudzież w Warszawie pojawiły się ilustrowane broszury poświęcone dagerotypii.
fotografia ślubna
Początek przemysłu fotograficznego na ziemiach polskich owo dwanaście miesięcy 1887, kiedy chemik Piotr Lebiedziński założył w Warszawie fabrykę papierów fotograficznych FOTON. W 1899, oraz w Warszawie, powstała zakład przemysłowy aparatów fotograficznych oraz obiektywów FOS.