erotyka

erotykaApis mają długość ciała od chwili 7-8 mm do 16-18 mm. Mają ubarwienie o różnej intensywności – odkąd jednolicie czarnego a ciemnobrązowego do żółtego oraz czerwonopomarańczowego. Skrzydła ich mają specyficzne użyłkowanie. Wyróżniają się charakterystycznym kształtem pólka radialnego na przednim skrzydle – ogranicza je zaokrąglona konik, która trochę odstaje od momentu krawędzi skrzydła. Pszczoły widzą skrzenie ultrafioletowe.
Bee Challenge
Wszystkie gatunki należące do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują one spośród czystego wosku pionowe plastry z obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi do wychowu czerwi tudzież przechowywania pokarmu. Osobniki dorosłe oraz larwy odżywiają się nektarem, spadzią oraz pyłkiem kwiatowym. Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie od chwili gatunku liczące od kilku do 20-80 tysięcy osobników. Życie rodzin jest koordynowane za pośrednictwem feromonów, regularnych zmian aktywności gruczołów, porozumiewania się w środku pomocą tańców zaś wydawania dźwięków. Występuje tędy polimorfizm oraz polietyzm przyprószony siwizną. Na wskroś wypracowały badania regulacji temperatury w gnieździe, co pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze od warunków zewnętrznych, z przyczyny dlaczego w klimacie chłodnym mogą zachować się długie oraz surowe zimy całe kolonie, i nie na to samo pojedyncze osobniki w stanie hibernacji, gdy np. tuż przy trzmieli.

Rodzaj pszczoła (Apis) obejmuje cztery gatunki:
erotyka
Apis cerana Fabr. – pszczoła wschodnia
Apis dorsata Fabr. – pszczoła olbrzymia
Apis florea Fabr. – pszczoła karłowata
Apis mellifica L., potomek męski. Apis mellifera L. – pszczoła miodna
Żyją one w tej chwili dziko na terenie Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej, tudzież pszczoła miodna i pszczoła wschodnia zostały udomowione.

Wszystkie gatunki pszczół należące aż do plemienia Apini (i rodzaju Apis) wytwarzają miód. Gatunkiem w największym stopniu ekspansywnym jest pszczoła miodna żyjąca w Europie, gdzie została udomowiona, zaś również w Afryce, Ameryce, Australii a Nowej Zelandii, do których to miejsc została sprowadzona. Pozostałe trójka gatunki pszczół miodnych to gatunki azjatyckie.

Jednymi spośród największych naturalnych wrogów pszczoły są szerszenie (Vespa). Potrafią napadać całą gromadą siedliska tych owadów, niszcząc siedziba tudzież zjadając larwy. Zrazu wysyłają zwiadowcę, jaki ma wewnątrz funkcja zlokalizować chata. Pszczoły potrafią jednakże bronić się poprzednio tymi drapieżcami. Otaczają szerszenia, jaki przybywa do kolonii, tworząc zwartą kulę. Agresor znajdujący się w środku ginie po 10 minutach na pokłosie przegrzania, dlatego że maksymalna wysoka temperatura, jaką być może wytrzymać, to 46 °C, natomiast pszczoły przetrzymują ponad 47 °C. W 2009 roku odkryto, że przymierze z tym procesem ma oraz dwutlenek węgla, wytwarzany dzięki pszczoły