fotograf Gdańsk

556 – Georg Fabricius zauważył, iż chlorek srebra zaczernia się u dołu wpływem promieni słonecznych.
1724 – światłoczułość azotanu srebra zaobserwował Johann Heinrich Schulze.http://fokus.com.pl
1725 – w Halle Johann Heinrich Schulze uzyskał pierwsze danie przekształcenie obrazu na emulsji światłoczułej sporządzonej z chlorku srebra na podkładzie z białej kredy.
Spreparowana odpowiednio kreda posłużyła jak tworzywo mająca umożliwić w miarę równomierne wierzch materiału podkładowego emulsją. Jak obrazu aż do odwzorowania użył nieprzeźroczystego materiału, w którym wyciął szablony. Następny naświetlał emulsję na słońcu za sprawą te szablony. W ów badania uzyskał naczelny, wprawdzie nie dający się jeszcze wychwycić, dzieło malarskie fotograficzny.
1826 albo 1827 – powstała pierwsza zdjęcie, stworzona za pośrednictwem Francuza Josepha-Nicéphore’a Niepcego na wypolerowanej płycie metalowej
Jako substancję światłoczułą wykorzystał jego osoba asfalt syryjski – relacje bitumiczne wytworzone spośród ropy naftowej. Otrzymane przy użyciu niego dymisjonowanie było jakkolwiek nader niedoskonałe.
1839 – rok kalendarzowy uznawany w ciągu właściwą datę wynalezienia fotografii. Karaluch Louis Jacques Daguerre zademonstrował Akademii Francuskiej zdjęcie fotograficzne otrzymane na warstewce jodku srebra, powstałej w wyniku działania pary jodu na wypolerowaną płytę miedzianą pokrytą srebrem.
Metoda Daguerre’a, zwana od czasu nazwiska twórcy dagerotypią, pozwalała na otrzymanie poprawnego zdjęcia, przecież przeciwnie w jednym egzemplarzu, bo utworzony na płytce dzieło malarskie był odkąd razu obrazem pozytywowym.
w tym samym czasie ponad otrzymywaniem obrazów tworzonych za pomocą światło pracował język Szekspira pracownik naukowy William Henry Fox Talbot.
Naświetlając w ciemni optycznej papier powleczony jodkiem srebra uzyskał on – po wywołaniu kwasem galusowym – obraz negatywowy, w którym jasnym miejscom fotografowanego przedmiotu odpowiadał bambus strąt srebra. Potem, naświetlając dzięki ten negatyw arkusz papieru zakryty warstewką chlorku srebra, otrzymywał obraz pozytywowy w dowolnej liczbie odbitek.
1839 – John Herschel na określenie procesu opracowanego za sprawą Talbota wprowadził czas fotografia.
Technika fotografii rozwijała się od tego momentu nader migiem. Już lada dzień niedbały srebrne względnie arkusze papieru zastąpiono płytkami szklanymi powleczonymi warstwą światłoczułą. Pobieżny te preparowano tuż nim wykonaniem zdjęcia, co wymagało przenośnej ciemni fotograficznej, w której wolno było przeprowadzić tego zabiegu.

1861 – fizykowi Jamesowi Clerkowi Maxwellowi udało się otrzymać pierwszą trwałą fotografię barwną.
1907 – bracia Lumière wprowadzili na bazar pierwsze płyty do fotografii barwnej, Autochrome. Uprzedni one wyprodukowane na bazie barwionej skrobi ziemniaczanej.
1935 – wprowadzono aż do sprzedaży najwyższy nowoczesny trójwarstwowy klisza barwny – Kodachrome.
większość współczesnych filmów barwnych, wyjąwszy Kodachrome, wykorzystuje technologię stworzoną gwoli filmu Agfacolor w 1936.
od 1963 – jest dający się wykorzystać fotografia ślubnabezzwłoczny artykuł kolorowy firmy Polaroid Corporation.
Fotografia pojawiła się na ziemiach polskich w tej chwili w roku 1839, gdy to Kurier Warszawski wydrukował anons firmy Fraget oferującej aparaty aż do dagerotypii. Rok kalendarzowy nadal w Poznaniu zaś w Warszawie pojawiły się ilustrowane broszury poświęcone dagerotypii.
http://fokus.com.pl
Początek przemysłu fotograficznego na ziemiach polskich to rok kalendarzowy 1887, jak chemik Piotr Lebiedziński założył w Warszawie fabrykę papierów fotograficznych FOTON. W 1899, oraz w Warszawie, powstała fabryka aparatów fotograficznych oraz obiektywów FOS.