fotografia ślubna

556 – Georg Fabricius zauważył, że chlorek srebra zaczernia się u dołu wpływem promieni słonecznych.
1724 – światłoczułość azotanu srebra zaobserwował Johann Heinrich Schulze.fotograf Gdańsk
1725 – w Halle Johann Heinrich Schulze uzyskał zupa przekształcenie obrazu na emulsji światłoczułej sporządzonej spośród chlorku srebra na podkładzie z białej kredy.
Spreparowana adekwatnie kreda posłużyła jak posada mająca umożliwić w miarę równomierne pokrycie materiału podkładowego emulsją. Jako obrazu do odwzorowania użył nieprzeźroczystego materiału, w którym wyciął szablony. Następnie naświetlał emulsję na słońcu za pośrednictwem te szablony. W ten procedura uzyskał największej rangi, wszelako nie dający się coraz dostrzec, dzieło malarskie fotograficzny.
1826 lub 1827 – powstała pierwsza fotka, stworzona przy użyciu Francuza Josepha-Nicéphore’a Niepcego na wypolerowanej płycie metalowej
Jako substancję światłoczułą wykorzystał on Murzyn syryjski – relacje bitumiczne wytworzone z ropy naftowej. Otrzymane za pośrednictwem niego zwolnienie było lecz wielce niedoskonałe.
1839 – rok uznawany wewnątrz właściwą datę wynalezienia fotografii. Francuz Louis Jacques Daguerre zademonstrował Akademii Francuskiej odwołanie fotograficzne otrzymane na warstewce jodku srebra, powstałej w wyniku działania pary jodu na wypolerowaną płytę miedzianą pokrytą srebrem.
Metoda Daguerre’a, zwana od momentu nazwiska twórcy dagerotypią, pozwalała na otrzymanie poprawnego zdjęcia, jakkolwiek ale wręcz w jednym egzemplarzu, albowiem utworzony na płytce obraz był od czasu razu obrazem pozytywowym.
w tym samym czasie ponad otrzymywaniem obrazów tworzonych za pomocą blask pracował angielszczyzna naukowiec William Henry Fox Talbot.
Naświetlając w ciemni optycznej papier powleczony jodkiem srebra uzyskał on – po wywołaniu kwasem galusowym – dzieło malarskie negatywowy, w którym jasnym miejscom fotografowanego przedmiotu odpowiadał czarny strąt srebra. Później, naświetlając za pomocą ten zła strona arkusz papieru zakryty warstewką chlorku srebra, otrzymywał dzieło malarskie pozytywowy w dowolnej liczbie odbitek.
1839 – John Herschel na określenie procesu opracowanego dzięki Talbota wprowadził termin fotografia.
Technika fotografii rozwijała się od momentu tego momentu bardzo migiem. Nuże wkrótce powierzchowny srebrne ewentualnie arkusze papieru zastąpiono płytkami szklanymi powleczonymi warstwą światłoczułą. Naskórkowy te preparowano tuż przed wykonaniem zdjęcia, co wymagało przenośnej ciemni fotograficznej, w której wolno było doprowadzić do realizacji tego zabiegu.

1861 – fizykowi Jamesowi Clerkowi Maxwellowi udało się trwać pierwszą trwałą fotografię barwną.
1907 – bracia Lumière wprowadzili na jarmark pierwsze danie płyty aż do fotografii barwnej, Autochrome. Były one wyprodukowane na bazie barwionej skrobi ziemniaczanej.
1935 – wprowadzono do sprzedaży najwyższy nowoczesny trójwarstwowy celuloid kolorowy – Kodachrome.
większość współczesnych filmów barwnych, nie licząc Kodachrome, wykorzystuje technologię stworzoną dla filmu Agfacolor w 1936.
od 1963 – jest dostępny http://fokus.com.plniezwłoczny materiał kolorowy firmy Polaroid Corporation.
Fotografia pojawiła się na ziemiach polskich obecnie w roku 1839, kiedy to Dziennik Warszawski wydrukował zapowiedź firmy Fraget oferującej aparaty aż do dagerotypii. Rok kalendarzowy potem w Poznaniu zaś w Warszawie pojawiły się ilustrowane broszury poświęcone dagerotypii.
fotografia ślubna
Początek przemysłu fotograficznego na ziemiach polskich to rok 1887, gdy chemik Piotr Lebiedziński założył w Warszawie fabrykę papierów fotograficznych FOTON. W 1899, również w Warszawie, powstała zakład przemysłowy aparatów fotograficznych tudzież obiektywów FOS.