erotyka

erotykaApis mają długość ciała od czasu 7-8 mm do 16-18 mm. Mają ubarwienie o różnej intensywności – odkąd jednolicie czarnego oraz ciemnobrązowego do żółtego tudzież czerwonopomarańczowego. Skrzydła ich mają specyficzne użyłkowanie. Wyróżniają się charakterystycznym kształtem pólka radialnego na przednim skrzydle – ogranicza je zaokrąglona inklinacja, która nieco odstaje od chwili krawędzi skrzydła. Pszczoły widzą lśnienie ultrafioletowe.
http://erotyka.pro/ero/item/18-plus-18/317-beechallenge
Wszystkie gatunki należące do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują one z czystego wosku pionowe plastry z obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi do wychowu czerwi natomiast przechowywania pokarmu. Osobniki dorosłe oraz larwy odżywiają się nektarem, spadzią i pyłkiem kwiatowym. Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie od gatunku liczące od momentu kilku aż do 20-80 tysięcy osobników. Życie rodzin jest koordynowane za pośrednictwem feromonów, regularnych zmian aktywności gruczołów, porozumiewania się w ciągu pomocą tańców a wydawania dźwięków. Występuje tędy polimorfizm tudzież polietyzm w jesieni życia. Doskonale wypracowały sposób regulacji temperatury w gnieździe, co pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze od chwili warunków zewnętrznych, z racji po co w klimacie chłodnym mogą przetrwać długie tudzież surowe zimy całe kolonie, zaś nie wprost przeciwnie pojedyncze osobniki w stanie hibernacji, jak np. obok trzmieli.

Rodzaj pszczoła (Apis) obejmuje cztery gatunki:
erotyka
Apis cerana Fabr. – pszczoła wschodnia
Apis dorsata Fabr. – pszczoła olbrzymia
Apis florea Fabr. – pszczoła karłowata
Apis mellifica L., potomek męski. Apis mellifera L. – pszczoła miodna
Żyją one aktualnie dziko na terenie Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej, a pszczoła miodna zaś pszczoła wschodnia zostały udomowione.

Wszystkie gatunki pszczół należące aż do plemienia Apini (i rodzaju Apis) wytwarzają miód. Gatunkiem w największym stopniu ekspansywnym jest pszczoła miodna żyjąca w Europie, gdzie została udomowiona, tudzież plus w Afryce, Ameryce, Australii i Nowej Zelandii, do których owo miejsc została sprowadzona. Pozostałe trójka gatunki pszczół miodnych to gatunki azjatyckie.

Jednymi z największych naturalnych wrogów pszczoły są szerszenie (Vespa). Potrafią atakować całą gromadą siedliska tych owadów, niszcząc miejsce zamieszkania a zjadając larwy. Zrazu wysyłają zwiadowcę, który ma za funkcja umiejscowić miejsce zamieszkania. Pszczoły potrafią aczkolwiek chronić się zanim tymi drapieżcami. Otaczają szerszenia, jaki przybywa aż do kolonii, tworząc zwartą kulę. Atakujący znajdujący się w środku ginie po 10 minutach na pokłosie przegrzania, gdyż maksymalna gorączka, jaką przypadkiem wytrwać, to 46 °C, aczkolwiek pszczoły przetrzymują nad 47 °C. W 2009 roku odkryto, iż sztama spośród tym procesem ma i dwutlenek węgla, wytwarzany za sprawą pszczoły