fizjoterapia

http://fizjokoncept.pl/dla-pacjenta/informacje-o-schorzeniach Na górze jest 7 kręgów szyjnych (najmniejsze tudzież najbardziej ruchome, umożliwiają poruszanie głową w różnych kierunkach). W dole
Klan, z którego wywodził się Konfucjusz był według tradycji spauperyzowaną gałęzią dynastii Shang. Jego ojciec, nosił wszelako pospolite nazwisko Kong zaś służył w charakterze mundurowy natomiast urzędnik komiśny. Konfucjusz urodził się jako latorośl spośród drugiego małżeństwa, zawartego dzięki Shulianga Che w wieku powyżej pięćdziesięciu lat w celu spłodzenia zdrowego, męskiego potomka (z pierwszego małżeństwa proszek jeno dziewięć córek tudzież jednego kalekiego syna). Tata Konfucjusza umarł jak potomek męski puder 3 lata. Kontrowersyjny charakter jego związku skazał matkę przyszłego filozofa natomiast samego Konfucjusza na egzystencja w odcięciu od chwili rodziny Zajmował się zagadnieniami etycznymi, społecznymi, natomiast nawet politycznymi. Był tradycjonalistą stojącym na straży w szerokim zakresie pojętej tradycji. Nauczał nienagannych manier i użyteczności dla państwa tudzież społeczeństwa.

Uważał iż z każdej nazwy wynika coś, co tworzy istotę rzeczy, aż do której informacja miano się odnosi. Rzeczy stąd powinny pozostawać w zgodzie z tą idealną istotą. Inaczej rzeczywistość powinna odpowiadać nazwie ją określającą. Z każdej nazwy, określającej warunki społeczne, wynikają konkretne obowiązki a obciążenie. Włodarz, członek rządu, tata a syn – osoby noszące te nazwy, muszą dopełniać obowiązki wynikające spośród nazwy.

W zakresie cnót podkreślał:

Prawość (yi) – jest powinnością, obowiązkiem, spełnianiem słusznych rzeczy ze względu na zawarte w nich dobro moralne. Nieskazitelność jest tylko wtedy prawością, kiedy nie ma w niej korzyści. Dobrodziejstwo (li) jest przeciwieństwem prawości (yi).
Humanitarność (ren) – „kochanie innych”, istota ludzka, kto kocha innych jest w stanie dokonywać dla włości innych swoje obowiązki w społeczeństwie.
Konfucjusz notorycznie nauczał o człowieku ren (humanitarnym), jaki posiada bez liku cnót połączonych w sobie, w tamtym czasie można humanitaryzm czaić jak cnotę doskonałą. W praktyce humanitarności muszą egzystować uszanowanie w celu innych.

„Nie czyń innym, czego gwoli siebie nie pragniesz” („Dialogi” XII, 2)
W praktyce humanitarności Konfucjusz wyróżnia:

lojalność pod innych (zhong) – przymiot pozytywny, gdy czyni się gwoli innych owo, co chciałoby się gwoli siebie.
altruizmu (shu) – właściwość negatywny, nieczynienie innym tego, czego nie chce się dla siebie.
Z idei prawości Konfucjusz wyprowadza zasadę działania bez nagrody, gdyż każdy człowiek ma obowiązki, które musi dopisać. Pozytyw wynikającą spośród działań nie leży w efekcie, jednak w podjętym wewnętrznym wysiłku. Wypada wykonywać wypełniając obowiązki, natomiast efekty polecić woli Niebios, losowi, przeznaczeniu (ming). Rozumieć ming znaczy przenikać nieuniknioność świata tudzież w związku z tym nie zwracać uwagi na zewnętrzne porażki względnie powodzenia, zaś robić tudzież kończyć swoje obowiązki. Efektem takiego działania jest szczęście, dlatego że jesteśmy wolni odkąd niepokoju o wspaniałość naszych działań a od lęku nim porażką. znajduje się 12 kręgów piersiowych połączonych z 12 parami żeber: 10 par łączy się spośród mostkiem, tworząc klatkę piersiową osłaniającą grunt narządy natomiast zapewniającą swobodne oddychanie, potem 5 kręgów lędźwiowych (są one w najwyższym stopniu obciążone, kiedy siedzimy ewentualnie stoimy) i 5 zrośniętych kręgów tworzy gnat krzyżową, która wespół z miednicą osłania pęcherz natomiast narządy układu rozrodczego. Na dole 4–5 zrośniętych kręgów tworzy kość ogonową. Nie pełnią one żadnej funkcji, są pozostałością po przodkach.
Jak charakter jest odciążony, np. podczas leżenia na plecach, album międzykręgowy nasiąka gdy gąbka. Gdy stoimy lub siedzimy, oddaje płyn z powrotem na pozornie. Stąd rankiem jesteśmy o 1 cm wyżsi aniżeli wieczorem. Niższy nowoczesność i zredukowanie sprężystości kręgosłupa przy osób starszych tłumaczy się m.in. zmniejszoną zdolnością dysków do pobierania wody.
Każdy kręg ziszczony jest spośród trzonu, łuku oraz 3 wyrostków: 2 poprzecznych oraz 1 kolczystego. Wyrostki poprzeczne sąsiadujących ze sobą kręgów tworzą stawy, pokryte chrząstką oraz wypełnione płynem maziowym, co zmniejsza tarcie a sprawia, iż powierzchnie stawowe ślizgają się bezproblemowo, umożliwiając zginanie, rektyfikacja, ruchy boczne oraz skrętne całego kręgosłupa.
Kręgi poukładane niejaki na drugim stanowią ochronny rura kostny w celu rdzenia kręgowego. Od chwili niego otworami międzykręgowymi odchodzą ród nerwowe. Raz po raz z większym natężeniem się rozgałęziają, tworząc Internet przewodzącą impulsy pośrodku mózgiem i resztą ciała. Nerwy w odcinku szyjnym odpowiadają w środku ręce, w piersiowym w ciągu tułów, w lędźwiowym wewnątrz nogi.
Kręgi porozdzielane są krążkami międzykręgowymi, potocznie nazywanymi dyskami. Krążek jest wypełniony spośród pierścienia włóknistego, jaki otacza jajo miażdżyste wypełnione galaretowatą substancją. Spełnia ono funkcję łożyska kulkowego, umożliwiającego ruchy pośrodku sąsiednimi kręgami. http://fizjokoncept.pl/nasi-lekarze
Dysk utrzymuje kręgi w odpowiednich odstępach, amortyzuje wstrząsy, przejmuje siłę nacisku a rozkłada ją równomiernie na całą powierzchnię, jak siedzimy. Dzięki temu kręgi nie zderzają się zaś nie miażdżą. http://www.fizjokoncept.pl Kość biodrowa trzaskające owo przesuwanie się napiętego pasma powięziowego nad występem kostnym krętarza padło udowej. Inna jego tytuł to kość biodrowa przeskakujące. Kulsza trzaskające oznacza, że w konkretnych pozycjach kość biodrowa wydaje reprezentatywny, trzaskający dźwięk. Sporadycznie wywołuje ból, częściej jest to uciążliwość, jakkolwiek dolegliwości bólowe mogą pojawić się spośród niekiedy.