erotyka

http://erotyka.proApis mają długość ciała od momentu 7-8 mm aż do 16-18 mm. Mają ubarwienie o różnej intensywności – odkąd jednolicie czarnego oraz ciemnobrązowego do żółtego oraz czerwonopomarańczowego. Skrzydła ich mają specyficzne użyłkowanie. Wyróżniają się charakterystycznym kształtem pólka radialnego na przednim skrzydle – ogranicza je zaokrąglona feblik, która trochę odstaje odkąd krawędzi skrzydła. Pszczoły widzą poblask ultrafioletowe.
BeeChallenge
Wszystkie gatunki należące aż do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują one spośród czystego wosku pionowe plastry spośród obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi aż do wychowu czerwi zaś przechowywania pokarmu. Osobniki dorosłe zaś larwy odżywiają się nektarem, spadzią a pyłkiem kwiatowym. Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie odkąd gatunku liczące od kilku do 20-80 tysięcy osobników. Życie rodzin jest koordynowane za pośrednictwem feromonów, regularnych zmian aktywności gruczołów, porozumiewania się za pomocą tańców tudzież wydawania dźwięków. Występuje tu polimorfizm i polietyzm sędziwy. Pod każdym względem wypracowały metoda regulacji temperatury w gnieździe, co pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze odkąd warunków zewnętrznych, dzięki z jakiego powodu w klimacie chłodnym mogą przetrzymać długie zaś surowe zimy całe kolonie, natomiast nie lecz pojedyncze osobniki w stanie hibernacji, jak np. przy trzmieli.

Rodzaj pszczoła (Apis) obejmuje cztery gatunki:
http://erotyka.pro
Apis cerana Fabr. – pszczoła wschodnia
Apis dorsata Fabr. – pszczoła olbrzymia
Apis florea Fabr. – pszczoła karłowata
Apis mellifica L., potomek męski. Apis mellifera L. – pszczoła miodna
Żyją one obecnie dziko na terenie Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej, i pszczoła miodna oraz pszczoła wschodnia zostały udomowione.

Wszystkie gatunki pszczół należące do plemienia Apini (i rodzaju Apis) wytwarzają miód. Gatunkiem najbardziej ekspansywnym jest pszczoła miodna żyjąca w Europie, gdzie została udomowiona, zaś także w Afryce, Ameryce, Australii oraz Nowej Zelandii, do których to miejsc została sprowadzona. Pozostałe trójka gatunki pszczół miodnych to gatunki azjatyckie.

Jednymi z największych naturalnych wrogów pszczoły są szerszenie (Vespa). Potrafią nacierać całą gromadą siedliska tych owadów, niszcząc dom i zjadając larwy. Z początku wysyłają zwiadowcę, jaki ma w środku obowiązek umieścić chata. Pszczoły potrafią wszelako chronić się przed tymi drapieżcami. Otaczają szerszenia, kto przybywa do kolonii, tworząc zwartą kulę. Napastnik znajdujący się w środku ginie po 10 minutach na pokłosie przegrzania, skoro maksymalna temperatura, jaką przypadkiem wytrwać, owo 46 °C, niemniej pszczoły przetrzymują nad 47 °C. W 2009 roku odkryto, iż unia z tym procesem ma i dwutlenek węgla, wytwarzany z wykorzystaniem pszczoły