fizjoterapia

http://fizjokoncept.pl/dla-pacjenta/publikacje Na górze jest 7 kręgów szyjnych (najmniejsze natomiast w największym stopniu ruchome, umożliwiają poruszanie głową w różnych kierunkach). W dole
Ród, spośród którego wywodził się Konfucjusz był według tradycji spauperyzowaną gałęzią dynastii Shang. Jego tata, nosił jednakże pospolite miano rodowe Kong i służył jako żołdak zaś urzędnik militarny. Konfucjusz urodził się jak maluch z drugiego małżeństwa, zawartego za sprawą Shulianga Hi w wieku ponad pięćdziesięciu lat w celu spłodzenia zdrowego, męskiego potomka (z pierwszego małżeństwa pył jedynie dziewięć córek oraz jednego kalekiego syna). Tata Konfucjusza umarł gdy syn proch 3 lata. Dyskusyjny istota jego związku skazał matkę przyszłego filozofa tudzież samego Konfucjusza na obecność w odcięciu odkąd rodziny Zajmował się zagadnieniami etycznymi, społecznymi, tudzież nawet politycznymi. Był tradycjonalistą stojącym na straży w szerokim zakresie pojętej tradycji. Nauczał nienagannych manier i użyteczności dla państwa natomiast społeczeństwa.

Uważał że z każdej nazwy wynika cokolwiek, co tworzy istotę rzeczy, aż do której dana określenie się odnosi. Rzeczy w takim razie powinny pozostawać w zgodzie spośród tą idealną istotą. Czyli rzeczywistość powinna być odpowiednim nazwie ją określającą. Z każdej nazwy, określającej okoliczności społeczne, wynikają konkretne obowiązki i obciążenie. Zwierzchnik, członek rządu, tata oraz potomek męski – osoby noszące te nazwy, muszą spełniać obowiązki wynikające spośród nazwy.

W zakresie cnót podkreślał:

Prawość (yi) – jest powinnością, obowiązkiem, spełnianiem słusznych rzeczy ze względu na zawarte w nich dobro moralne. Nieskazitelność jest jeno wtenczas prawością, podczas gdy nie ma w niej korzyści. Zysk (li) jest przeciwieństwem prawości (yi).
Humanitarność (ren) – „kochanie innych”, człek, jaki kocha innych jest w stanie dopełniać w celu włość innych swoje obowiązki w społeczeństwie.
Konfucjusz raz za razem nauczał o człowieku ren (humanitarnym), jaki posiada mnóstwo cnót połączonych w sobie, wtedy wolno humanitaryzm kapować jako cnotę doskonałą. W praktyce humanitarności muszą istnieć atencja w celu innych.

„Nie czyń innym, czego w celu siebie nie pragniesz” („Dialogi” XII, 2)
W praktyce humanitarności Konfucjusz wyróżnia:

lojalność poniżej innych (zhong) – przymiot zbawienny, podczas gdy czyni się dla innych owo, co chciałoby się gwoli siebie.
altruizmu (shu) – atrybut odmowny, nieczynienie innym tego, czego nie chce się w celu siebie.
Z idei prawości Konfucjusz wyprowadza zasadę działania bez nagrody, bo jederman istota ludzka ma obowiązki, które musi dopisać. Wartość wynikającą spośród działań nie leży w efekcie, chociaż w podjętym wewnętrznym wysiłku. Powinno się czynić wypełniając obowiązki, natomiast efekty zlecić woli Niebios, losowi, przeznaczeniu (ming). Pojmować ming znaczy kapować nieuniknioność świata natomiast w związku spośród tym nie adresować uwagi na zewnętrzne porażki względnie powodzenia, tudzież działać oraz kończyć swoje obowiązki. Efektem takiego działania jest szczęście, bo jesteśmy wolni od czasu niepokoju o powodzenie naszych działań natomiast odkąd lęku nim porażką. znajduje się 12 kręgów piersiowych połączonych z 12 parami żeber: 10 par łączy się z mostkiem, tworząc klatkę piersiową osłaniającą grunt narządy zaś zapewniającą swobodne oddychanie, w przyszłości 5 kręgów lędźwiowych (są one najbardziej obciążone, podczas gdy siedzimy albo stoimy) natomiast 5 zrośniętych kręgów tworzy gnat krzyżową, która jak jeden mąż z miednicą osłania pęcherz zaś narządy układu rozrodczego. Na dole 4–5 zrośniętych kręgów tworzy kość ogonową. Nie pełnią one żadnej funkcji, są pozostałością po przodkach.
Podczas gdy kręgosłup jest odciążony, np. na przestrzeni leżenia na plecach, album międzykręgowy nasiąka jak gąbka. Podczas gdy stoimy czy też siedzimy, oddaje płyn spośród powrotem na pozornie. Zatem o brzasku jesteśmy o 1 cm wyżsi niż wieczorem. Spodni wzrost a redukcja sprężystości kręgosłupa obok osób starszych tłumaczy się m.in. zmniejszoną zdolnością dysków do pobierania wody.
Jederman kręg zrealizowany jest spośród trzonu, łuku natomiast 3 wyrostków: 2 poprzecznych a 1 kolczystego. Wyrostki poprzeczne sąsiadujących ze sobą kręgów tworzą stawy, pokryte chrząstką natomiast wypełnione płynem maziowym, co zmniejsza tarcie natomiast sprawia, iż powierzchnie stawowe ślizgają się pomyślnie, umożliwiając zginanie, prostowanie, ruchy boczne a skrętne całego kręgosłupa.
Kręgi poukładane jakiś na drugim stanowią przeciwdziałający kanał kostny gwoli rdzenia kręgowego. Od chwili niego otworami międzykręgowymi odchodzą ród nerwowe. Coraz z większym natężeniem się rozgałęziają, tworząc sieć przewodzącą impulsy między mózgiem tudzież resztą ciała. Nerwy w odcinku szyjnym odpowiadają wewnątrz ręce, w piersiowym wewnątrz korpus, w lędźwiowym w środku nogi.
Kręgi porozdzielane są krążkami międzykręgowymi, potocznie nazywanymi dyskami. Płyta jest dokonany spośród pierścienia włóknistego, który otacza jajo miażdżyste wypełnione galaretowatą substancją. Spełnia ono funkcję łożyska kulkowego, umożliwiającego ruchy pomiędzy sąsiednimi kręgami. http://fizjokoncept.pl/dla-pacjenta/informacje-o-schorzeniach
Dysk utrzymuje kręgi w odpowiednich odstępach, amortyzuje wstrząsy, przejmuje siłę nacisku a rozkłada ją równomiernie na całą powierzchnię, kiedy siedzimy. Na skutek temu kręgi nie zderzają się oraz nie miażdżą. http://www.fizjokoncept.pl Biodro trzaskające owo przesuwanie się napiętego pasma powięziowego nad występem kostnym krętarza padlina udowej. Inna jego nazwa owo kość biodrowa przeskakujące. Kość biodrowa trzaskające oznacza, że w konkretnych pozycjach kulsza wydaje obdarzony charakterem, trzaskający dźwięk. Nieczęsto wywołuje dezolacja, częściej jest owo niewygoda, acz dolegliwości bólowe mogą pojawić się spośród czasem.