erotyka

http://erotyka.proApis mają długość ciała odkąd 7-8 mm do 16-18 mm. Mają ubarwienie o różnej intensywności – odkąd jednolicie czarnego a ciemnobrązowego aż do żółtego oraz czerwonopomarańczowego. Skrzydła ich mają specyficzne użyłkowanie. Wyróżniają się charakterystycznym kształtem pólka radialnego na przednim skrzydle – ogranicza je zaokrąglona zamiłowanie, która cokolwiek odstaje od momentu krawędzi skrzydła. Pszczoły widzą skrzenie ultrafioletowe.
Bee Challenge
Wszystkie gatunki należące do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują one z czystego wosku pionowe plastry z obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi aż do wychowu czerwi oraz przechowywania pokarmu. Osobniki dorosłe a larwy odżywiają się nektarem, spadzią tudzież pyłkiem kwiatowym. Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie odkąd gatunku liczące odkąd kilku do 20-80 tysięcy osobników. Życie rodzin jest koordynowane w ciągu pośrednictwem feromonów, regularnych zmian aktywności gruczołów, porozumiewania się za pomocą tańców natomiast wydawania dźwięków. Występuje po tej stronie polimorfizm zaś polietyzm sędziwy. W całości wypracowały podejście regulacji temperatury w gnieździe, co pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze od czasu warunków zewnętrznych, ze względu dlaczego w klimacie chłodnym mogą dochować się długie zaś surowe zimy całe kolonie, natomiast nie na odwrót pojedyncze osobniki w stanie hibernacji, jak np. przy trzmieli.

Rodzaj pszczoła (Apis) obejmuje cztery gatunki:
http://erotyka.pro
Apis cerana Fabr. – pszczoła wschodnia
Apis dorsata Fabr. – pszczoła olbrzymia
Apis florea Fabr. – pszczoła karłowata
Apis mellifica L., potomek męski. Apis mellifera L. – pszczoła miodna
Żyją one w tym momencie dziko na terenie Azji, Afryki zaś Ameryki Południowej, zaś pszczoła miodna tudzież pszczoła wschodnia zostały udomowione.

Wszystkie gatunki pszczół należące aż do plemienia Apini (i rodzaju Apis) wytwarzają miód. Gatunkiem w największym stopniu ekspansywnym jest pszczoła miodna żyjąca w Europie, gdzie została udomowiona, zaś i w Afryce, Ameryce, Australii tudzież Nowej Zelandii, aż do których owo miejsc została sprowadzona. Pozostałe trzy gatunki pszczół miodnych to gatunki azjatyckie.

Jednymi z największych naturalnych wrogów pszczoły są szerszenie (Vespa). Potrafią najeżdżać całą gromadą siedliska tych owadów, niszcząc gniazdo oraz zjadając larwy. Oryginalnie wysyłają zwiadowcę, który ma w środku misja umiejscowić gniazdo. Pszczoły potrafią tymczasem bronić się zanim tymi drapieżcami. Otaczają szerszenia, jaki przybywa do kolonii, tworząc zwartą kulę. Agresor znajdujący się w środku ginie po 10 minutach na następstwo przegrzania, jako że maksymalna wysoka temperatura, jaką może trwać, owo 46 °C, niemniej jednak pszczoły przetrzymują nad 47 °C. W 2009 roku odkryto, iż alians z tym procesem ma plus dwutlenek węgla, wytwarzany z wykorzystaniem pszczoły