fizjoterapełta

Fizjoterapeuta – absolwent studiów licencjackich albo magisterskich o kierunku terapia ruchowa lub fizjoterapia (różnice w kompetencjach); specjalista w zakresie stosowania metod fizjoterapii.
jak leczyć ból pleców
Dobiera a przeprowadza modus diagnostyczne tudzież funkcjonalne dla potrzeb tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu fizjoterapii w różnych obszarach medycyny w tym plus w rehabilitacji medycznej (usprawnianiu) osób z różnymi chorobami natomiast zaburzeniami funkcjonalnymi; stosując metody kinezyterapeutyczne zaś fizykoterapeutyczne planuje a realizuje bieg fizjoterapii w różnych obszarach medycyny ewentualnie rehabilitacji medycznej zgodnie spośród potrzebami pacjenta; przygotowuje, weryfikuje, modyfikuje a realizuje oprogramowanie fizjoterapii osób spośród różnymi dysfunkcjami należycie do zmieniającego się ich stanu klinicznego natomiast funkcjonalnego uwzględniając w tym założone cele kompleksowego leczenia i kompleksowej rehabilitacji medycznej; dokonuje właściwego doboru zaopatrzenia ortopedycznego właściwie do rodzaju dysfunkcji natomiast potrzeb pacjenta na każdym etapie leczenia natomiast rehabilitacji; prowadzi dokumentację fizjoterapeutyczną zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności tudzież Zdrowia ICF natomiast Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób tudzież Problemów Zdrowotnych ICD-10.
fizjoterapełta warszawa mokotów
Obecnie w Polsce fizjoterapeutów kształci się na poziomie studiów wyższych I stopnia (licencjackich) tudzież II stopnia (magisterskich), prowadzonych z reguły w Akademiach Wychowania Fizycznego natomiast na Uniwersytetach Medycznych. Po uzyskaniu tytułu magistra natomiast spełnieniu wymogów CMKP wolno realizować specjalizację w zakresie fizjoterapii uzyskując godność specjalisty fizjoterapii.

Obecnie w Europie, w tym w Polsce, nie kształci się obecnie fizjoterapeutów na poziomie niższym aniżeli licencjat, tj. technik fizjoterapii. Nie ma dodatkowo kierunku rehabilitacja ruchowa i szkół medycznych tego kierunku. fizjoterapełta mokotów Aczkolwiek osoby, które ukończyły Policealne Opracowanie naukowe Medyczne kształcące w zawodzie technik fizjoterapii a uzyskały godność zawodowy technika fizjoterapii, niezależnie od transformacji kształcenia w zawodach medycznych, posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty (w zakresie uzyskanych kompetencji). Kodeks prawa nie nakładają obowiązku uzupełnienia wykształcenia na studiach licencjackich.