doktor Podgórski

W Polsce rząd naukowy doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza czy też inny równorzędny, zdała egzaminy doktorskie oraz obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Szczebel teoretyczny doktora nadawany jest za pośrednictwem te wydziały szkół wyższych albo placówki naukowe, które mają uprawnienia aż do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od liczby zatrudnionych w nich osób z tytułem naukowym profesora albo stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni kadra nauki) (wymaganych jest co w żadnym wypadku 8 osób).
doktor Podgórski
Dysertacja doktorska powinna znajdować się oryginalne wyjście problemu naukowego lub artystycznego tudzież wytaczać argumenty ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, a również rzemiosło samodzielnego prowadzenia pracy naukowej czy też artystycznej. Rozprawa ta jest opracowywana i pisana u dołu kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, przeciągać naprzód”), którym przypadkiem stanowić samodzielny pracownik nauki, wyznaczony przy użyciu uprawnione aż do tego zespół. Krzysztof Podgórski Opieka dysertacji jest publiczna, tzn. godzina jej jest ogłaszany i everyman ma przepis w niej uczestniczenia natomiast zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie sznur elektryczny doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest przyrzeczenie poszukiwania prawdy natomiast niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest szczebel teoretyczny doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, aż do którego przypuszczalnie istnieć dopuszczona osoba, która posiada rząd teoretyczny doktora tudzież wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, odsłona książki/ek naukowej) kolosalny wkład teoretyczny względnie artystyczny.

Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora natomiast doktora habilitowanego w Polsce określa uregulowanie spośród dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych natomiast tytule naukowym i o stopniach oraz tytule w zakresie sztuki (Dz. Przy. spośród 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą z 18 marca 2011 r. (Dz. Tuż przy. z 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania dzięki kandydata tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego (choć dogmat ta na ogół była przestrzegana) zaś zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach również doktor Jan Krzysztof Podgórski z reguły do przyznania stopnia naukowego doktora zalecany jest dyplom ukończenia uczelni wyższej, jednakowoż nie wszędzie.