fizjoterapełta warszawa mokotów

Fizjoterapeuta – absolwent studiów licencjackich względnie magisterskich o kierunku terapia ruchowa czy też fizjoterapia (różnice w kompetencjach); ekspert w zakresie stosowania metod fizjoterapii.
fizjoterapełta warszawa mokotów
Dobiera i przeprowadza procedura diagnostyczne natomiast funkcjonalne gwoli potrzeb tworzenia, weryfikacji zaś modyfikacji programu fizjoterapii w różnych obszarach medycyny w tym również w rehabilitacji medycznej (usprawnianiu) osób spośród różnymi chorobami natomiast zaburzeniami funkcjonalnymi; stosując metody kinezyterapeutyczne zaś fizykoterapeutyczne planuje oraz realizuje przebieg fizjoterapii w różnych obszarach medycyny względnie rehabilitacji medycznej zgodnie spośród potrzebami pacjenta; przygotowuje, weryfikuje, modyfikuje natomiast realizuje program fizjoterapii osób spośród różnymi dysfunkcjami trafnie do zmieniającego się ich stanu klinicznego natomiast funkcjonalnego uwzględniając w tym założone cele kompleksowego leczenia zaś kompleksowej rehabilitacji medycznej; dokonuje właściwego doboru zaopatrzenia ortopedycznego stosownie aż do rodzaju dysfunkcji natomiast potrzeb pacjenta na każdym etapie leczenia a rehabilitacji; prowadzi dokumentację fizjoterapeutyczną zgodnie spośród wytycznymi zamieszczonymi w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności tudzież Zdrowia ICF zaś Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób zaś Problemów Zdrowotnych ICD-10.
fizjoterapełta warszawa
Obecnie w Polsce fizjoterapeutów kształci się na poziomie studiów wyższych A stopnia (licencjackich) oraz II stopnia (magisterskich), prowadzonych tak bywa w Akademiach Wychowania Fizycznego oraz na Uniwersytetach Medycznych. Po uzyskaniu tytułu magistra a spełnieniu wymogów CMKP jest dozwolone realizować specjalizację w zakresie fizjoterapii uzyskując urząd specjalisty fizjoterapii.

Obecnie w Europie, w tym w Polsce, nie kształci się już fizjoterapeutów na poziomie niższym aniżeli licencjat, tj. technik fizjoterapii. Nie ma również kierunku terapia ruchowa oraz szkół medycznych tego kierunku. fizjoterapełta mokotów Jakkolwiek osoby, które ukończyły Policealne Opracowanie naukowe Medyczne kształcące w zawodzie technik fizjoterapii natomiast uzyskały urząd zawodowy inżynieria fizjoterapii, bez względu odkąd transformacji kształcenia w zawodach medycznych, posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty (w zakresie uzyskanych kompetencji). Kodeks prawa nie nakładają obowiązku uzupełnienia wykształcenia na studiach licencjackich.