tanie strony www

Tymczasem tak jak HTML gdy zaś cała Internet Web na zanim oparta są względnie nowymi technologiami, myśl hipertekstu jest nuże dosyć leciwa. W latach czterdziestych ubiegłego wieku Vannevar Bush w swoim artykule „As we may think” opisał komputerowy architektura hipertekstowy, który nazwał „memex”. Innymi osobami zaangażowanymi w awans tej koncepcji byli Douglas Engelbart, Bill Atkinson zaś Ted Nelson, którego uważa się w środku ojca terminu „hipertekst”. profesjonalne strony internetowe Atoli systemy za pomocą nich projektowane bazowały lecz wciąż na jednym komputerze – tym, na którym działały.

Sieć WWW (World Wide Web, Web) to Internet stron WWW, po której nawiguje się w ciągu pomocą przeglądarki internetowej. Sterowanie ta sprowadza się do klikania odnośników, które łączą strony WWW. Proponowaną (zgodną z angielskim akronimem) polską nazwą dla WWW jest Uniwerek Wiedzy Wszelakiej.

Zanim lecz ukuto skrótowiec WWW, rozważano też inne nazwy, m.in. „The Information Mesh” zaś „The Mine of Information”. Niezależnie choć odkąd nazwy projektu, z wykorzystaniem hipertekst rozumiano modus łączenia informacji różnego rodzaju zaś dostępu aż do niej, w postaci sieci węzłów, które eksploatator może pytać według woli i tłumaczono jego zastosowania: „hipertekst dostarcza ujednoliconego interfejsu użytkownika w celu wielu dużych klas zgromadzonej informacji – raportów, notatek, baz danych, dokumentacji komputerowej oraz online’owych systemów pomocy”.
http://web.e-kabza.pl
Język HTML pomyślany jako urządzenie ułatwiające komunikowanie się naukowców w sieci błyskawicznie zyskał ogromną sława. Przyniósł on w latach 90-tych postrzeleniec awans Internetu, w zasadzie sieci WWW. Pospołu spośród rozwojem sieci globalnej zmienił się i sam język. Z tego powodu zaistniała pokup stworzenia organizacji mającej na celu kontrolę nad dalszym rozwojem Sieci. W ten strategia w roku 1994 powstało W3C (World Wide Web Consortium) prowadzone natomiast finansowane za pomocą liderów branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Konsorcjum nie ogranicza się niemniej jednak nic bardziej błędnego do zadań opiniotwórczych. Zajmuje się dodatkowo rozwijaniem dotychczasowych tudzież tworzeniem gruntownie nowych standardów w celu WWW.