fotograf Gdańsk

556 – Georg Fabricius zauważył, iż chlorek srebra zaczernia się poniżej wpływem promieni słonecznych.
1724 – światłoczułość azotanu srebra zaobserwował Johann Heinrich Schulze.fotograf Gdańsk
1725 – w Halle Johann Heinrich Schulze uzyskał pierwsze danie odwzorowanie obrazu na emulsji światłoczułej sporządzonej z chlorku srebra na podkładzie spośród białej kredy.
Spreparowana trafnie kreda posłużyła jako rudyment mająca dać możliwość w miarę równomierne wierzch materiału podkładowego emulsją. W charakterze obrazu do odwzorowania użył nieprzeźroczystego materiału, w którym wyciął szablony. Od tego czasu naświetlał emulsję na słońcu dzięki te szablony. W ten podejście uzyskał pierwszy, acz nie dający się jeszcze zaobserwować, dzieło malarskie fotograficzny.
1826 lub 1827 – powstała pierwsza fotografia, stworzona z wykorzystaniem Francuza Josepha-Nicéphore’a Niepcego na wypolerowanej płycie metalowej
Jako substancję światłoczułą wykorzystał on asfalt syryjski – stosunki bitumiczne wytworzone z ropy naftowej. Otrzymane przez niego zdjęcie było lecz niezmiernie niedoskonałe.
1839 – dwanaście miesięcy uznawany w ciągu właściwą datę wynalezienia fotografii. Karaczan Louis Jacques Daguerre zademonstrował Akademii Francuskiej zdjęcie fotograficzne otrzymane na warstewce jodku srebra, powstałej w wyniku działania pary jodu na wypolerowaną płytę miedzianą pokrytą srebrem.
Metoda Daguerre’a, zwana odkąd nazwiska twórcy dagerotypią, pozwalała na otrzymanie poprawnego zdjęcia, toż na odwrót w jednym egzemplarzu, albowiem utworzony na płytce obraz był od razu obrazem pozytywowym.
w tym samym czasie powyżej otrzymywaniem obrazów tworzonych za pośrednictwem blask pracował język angielski badacz William Henry Fox Talbot.
Naświetlając w ciemni optycznej papier powleczony jodkiem srebra uzyskał on – po wywołaniu kwasem galusowym – obraz negatywowy, w którym jasnym miejscom fotografowanego przedmiotu odpowiadał Murzyn strąt srebra. Później, naświetlając za pomocą ten zła strona arkusz papieru kryty warstewką chlorku srebra, otrzymywał obraz pozytywowy w dowolnej liczbie odbitek.
1839 – John Herschel na definicja procesu opracowanego z wykorzystaniem Talbota wprowadził pora fotografia.
Technika fotografii rozwijała się od chwili tego momentu nader błyskawicznie. W tej chwili na dniach krótki srebrne albo arkusze papieru zastąpiono płytkami szklanymi powleczonymi warstwą światłoczułą. Krótki te preparowano tuż nim wykonaniem zdjęcia, co wymagało przenośnej ciemni fotograficznej, w której wolno było przekuć w czyn tego zabiegu.

1861 – fizykowi Jamesowi Clerkowi Maxwellowi udało się być w użyciu pierwszą trwałą fotografię barwną.
1907 – bracia Lumière wprowadzili na jarmark pierwsze danie płyty do fotografii barwnej, Autochrome. Dawny one wyprodukowane na bazie barwionej skrobi ziemniaczanej.
1935 – wprowadzono do sprzedaży największej rangi nowoczesny trójwarstwowy film barwny – Kodachrome.
większość współczesnych filmów barwnych, niezależnie od Kodachrome, wykorzystuje technologię stworzoną dla filmu Agfacolor w 1936.
od 1963 – jest osiągalny fotograf Gdańskbezzwłoczny towar kolorowy firmy Polaroid Corporation.
Fotografia pojawiła się na ziemiach polskich już w roku 1839, jak owo Gazeta Warszawski wydrukował ogłoszenie firmy Fraget oferującej aparaty aż do dagerotypii. Rok w przyszłości w Poznaniu oraz w Warszawie pojawiły się ilustrowane broszury poświęcone dagerotypii.
fotografia ślubna
Początek przemysłu fotograficznego na ziemiach polskich to rok kalendarzowy 1887, jak chemik Piotr Lebiedziński założył w Warszawie fabrykę papierów fotograficznych FOTON. W 1899, i w Warszawie, powstała zakład aparatów fotograficznych tudzież obiektywów FOS.