fizjoterapia

http://fizjokoncept.pl/dla-pacjenta/publikacje Na górze jest 7 kręgów szyjnych (najmniejsze oraz w największym stopniu ruchome, umożliwiają poruszanie głową w różnych kierunkach). Na dole
Ród, spośród którego wywodził się Konfucjusz był podług tradycji spauperyzowaną gałęzią dynastii Shang. Jego ojciec, nosił jakkolwiek pospolite nazwisko Kong zaś służył jako żołdak zaś urzędnik militarny. Konfucjusz urodził się w charakterze potomek spośród drugiego małżeństwa, zawartego dzięki Shulianga He w wieku nad pięćdziesięciu lat w celu spłodzenia zdrowego, męskiego potomka (z pierwszego małżeństwa miał zaledwie dziewiątka córek oraz jednego kalekiego syna). Tata Konfucjusza umarł jak syn miał 3 lata. Sporny charakter jego związku skazał matkę przyszłego filozofa oraz samego Konfucjusza na egzystencja w odcięciu odkąd rodziny Zajmował się zagadnieniami etycznymi, społecznymi, oraz nawet politycznymi. Był tradycjonalistą stojącym na straży szeroko pojętej tradycji. Nauczał nienagannych manier zaś użyteczności gwoli państwa i społeczeństwa.

Uważał iż spośród każdej nazwy wynika byt, co tworzy istotę rzeczy, do której dana imię się odnosi. Rzeczy przeto powinny ostawać w zgodzie z tą idealną istotą. Alias faktyczność powinna konweniować nazwie ją określającą. Spośród każdej nazwy, określającej okoliczności społeczne, wynikają konkretne obowiązki i obciążenie. Włodarz, minister, tata natomiast syn – osoby noszące te nazwy, muszą realizować obowiązki wynikające z nazwy.

W zakresie cnót podkreślał:

Prawość (yi) – jest powinnością, obowiązkiem, spełnianiem słusznych rzeczy ze względu na zawarte w nich dobro moralne. Prawość jest zaledwie wówczas prawością, gdy nie ma w niej korzyści. Beneficjum (li) jest przeciwieństwem prawości (yi).
Humanitarność (ren) – „kochanie innych”, gość, który kocha innych jest w stanie dokonywać w celu dobra innych swoje obowiązki w społeczeństwie.
Konfucjusz częstokroć nauczał o człowieku renifer (humanitarnym), kto posiada masa cnót połączonych w sobie, wtedy można humanitarność rozumieć jako cnotę doskonałą. W praktyce humanitarności muszą stanowić mir w celu innych.

„Nie czyń innym, czego w celu siebie nie pragniesz” („Dialogi” XII, 2)
W praktyce humanitarności Konfucjusz wyróżnia:

lojalność przy innych (zhong) – przymiot zalecany, kiedy czyni się w celu innych to, co chciałoby się dla siebie.
altruizmu (shu) – przymiot odmowny, nieczynienie innym tego, czego nie chce się dla siebie.
Z idei prawości Konfucjusz wyprowadza zasadę działania bez nagrody, albowiem jederman człek ma obowiązki, które musi kończyć. Plus wynikającą spośród działań nie leży w efekcie, choć w podjętym wewnętrznym wysiłku. Powinno się sprawiać wypełniając obowiązki, zaś efekty zlecić woli Niebios, losowi, przeznaczeniu (ming). Czaić ming znaczy pojmować nieuniknioność świata i w związku spośród tym nie kierować uwagi na zewnętrzne porażki względnie powodzenia, a wykonywać tudzież wypełniać swoje obowiązki. Efektem takiego działania jest szczęście, bowiem jesteśmy wolni od momentu niepokoju o blask naszych działań i od momentu lęku nim porażką. znajduje się 12 kręgów piersiowych połączonych z 12 parami żeber: 10 par łączy się z mostkiem, tworząc klatkę piersiową osłaniającą grunt narządy zaś zapewniającą swobodne respiracja, nadal 5 kręgów lędźwiowych (są one w największym stopniu obciążone, podczas gdy siedzimy ewentualnie stoimy) tudzież 5 zrośniętych kręgów tworzy gnat krzyżową, która jak jeden mąż z miednicą osłania pęcherz a narządy układu rozrodczego. Na dole 4–5 zrośniętych kręgów tworzy gnat ogonową. Nie pełnią one żadnej funkcji, są pozostałością po przodkach.
Gdy kręgosłup jest odciążony, np. w czasie leżenia na plecach, płyta międzykręgowy nasiąka jak gąbka. Kiedy stoimy ewentualnie siedzimy, oddaje płyn spośród powrotem na pozornie. Stąd o brzasku jesteśmy o 1 cm wyżsi aniżeli wieczorem. Spodni nowoczesność i zredukowanie sprężystości kręgosłupa przy osób starszych tłumaczy się m.in. zmniejszoną zdolnością dysków aż do pobierania wody.
Jederman kręg wypełniony jest z trzonu, łuku i 3 wyrostków: 2 poprzecznych a 1 kolczystego. Wyrostki poprzeczne sąsiadujących ze sobą kręgów tworzą stawy, pokryte chrząstką i wypełnione płynem maziowym, co zmniejsza tarcie i sprawia, że powierzchnie stawowe ślizgają się pomyślnie, umożliwiając zginanie, prostowanie, ruchy boczne zaś skrętne całego kręgosłupa.
Kręgi poukładane jakiś na drugim stanowią zaradczy przewód kostny gwoli rdzenia kręgowego. Od czasu niego otworami międzykręgowymi odchodzą pochodzenie nerwowe. Coraz z większym natężeniem się rozgałęziają, tworząc Internet przewodzącą impulsy pomiędzy mózgiem a resztą ciała. Nerwy w odcinku szyjnym odpowiadają w środku ręce, w piersiowym w ciągu tułów, w lędźwiowym wewnątrz nogi.
Kręgi porozdzielane są krążkami międzykręgowymi, potocznie nazywanymi dyskami. Krążek jest zbudowany spośród pierścienia włóknistego, kto otacza jajco miażdżyste wypełnione galaretowatą substancją. Spełnia ono funkcję łożyska kulkowego, umożliwiającego ruchy pośrodku sąsiednimi kręgami. http://fizjokoncept.pl
Dysk utrzymuje kręgi w odpowiednich odstępach, amortyzuje wstrząsy, przejmuje siłę nacisku i rozkłada ją równomiernie na całą powierzchnię, podczas gdy siedzimy. Na skutek temu kręgi nie zderzają się tudzież nie miażdżą. http://www.fizjokoncept.pl Biodro trzaskające to przesuwanie się napiętego pasma powięziowego ponad występem kostnym krętarza ścierwo udowej. Inna jego tytuł to kość biodrowa przeskakujące. Kość biodrowa trzaskające oznacza, że w konkretnych pozycjach biodro wydaje specyficzny, trzaskający fonia. Nieczęsto wywołuje boleść, częściej jest owo dyskomfort, atoli dolegliwości bólowe mogą pojawić się spośród czasami.